mediation & coaching voor tieners en ouders

IK LEER LEREN.


Voor iedere schoolgaande tiener is het een noodzaak om te leren hoe te leren.
De Ik leer leren training is uitermate geschikt om kinderen voor te bereiden op leertaken vanaf groep 8 en de brugklas.
Met name ook kinderen en jongeren in het 2e leerjaar en het examenjaar die vastlopen omdat ze de basisschool op hun sloffen doorliepen, hebben erg veel aan de training.

Leren ontspannen en leren concentreren spelen in iedere training steeds een belangrijke rol.
Het programma bestaat uit 5 themabijeenkomsten:

  • Faalangst en motivatie
  • Leren plannen en organiseren
  • Leren concentreren
  • Het ontdekken van jouw leerstijl
  • Hoe en wat leer je?

Het programma is een groepstraining, maar je tiener kan (onderdelen) van deze training ook individueel volgen.

Na de Ik leer leren training is hoe te leren helder en concreet voor je kind.
Ieder onderwerp wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties toegesneden op de capaciteiten van je eigen kind.
In het werkboek kan je kind altijd terugbladeren naar het actieplan.
De oefeningen, testen, vele tips en trucs bevatten waardevolle informatie om de doelen te ondersteunen en blijven daardoor van waarde.

Wanneer je weet wat je leerstrategie is, pak je je huiswerk effectiever aan.

PROJECT-J kan de training ook aanbieden op scholen. Een ouder(informatie)avond voorafgaand behoort tot de mogelijkheden.

Aanmelden, meer informatie en beschikbare data via het CONTACT-formulier

Voor nog meer inhoudelijke informatie over ik leer leren zie https://ikleerleren.nl