mediation & coaching voor tieners en ouders

 

OVER MIJ EN MIJN WERKWIJZE

"Mijn aanpak is een laagdrempelig, positief, nuchter en toekomstgericht waarbij we samen de mouwen opstropen en aan de slag gaan."

Mijn visie is dat iedere jongere in het hier en nu tot zijn recht dient te komen om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Recht op respect én recht om zichzelf te kunnen zijn zijn daarbij van groot belang.

Dit is niet altijd even gemakkelijk en PROJECT-J wil graag een bijdrage leveren om JOUW PROJECT, JEZELF te laten slagen!  

Al jaren heeft mediation, bemiddeling, herstel en coaching mijn interesse.

In 2016 heb ik de knoop doorgehakt en het gewoon gedaan: het volgen van een MfN-mediationopleiding én een opleiding voor kinder- en opvoedcoach om vervolgens mijn eigen praktijk te starten.

Binnen Stichting Halt heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van jongeren en ouders alsmede het geven van advies en voorlichting op scholen. Ook ben ik jarenlang maatje geweest bij Big Brothers Big Sisters, een maatjesproject in Rotterdam. Inmiddels ben ik een aantal jaar vrijwilliger in buurtbemiddeling. 

Ik ben moeder van vier kinderen en weet dat opvoeden niet altijd even gemakkelijk is en ook ik zit wel eens met de handen in het haar.  

Ik kom op veel scholen en zie waar intern begeleiders, zorgcoördinatoren en mentoren tegenaan lopen.  

Soms zijn er problemen binnen een school of sportvereniging die lastig te begeleiden zijn in de rol van leerkracht, intern begeleider, mentor, coördinator, trainer of coach. Het zijn problemen die erg geschikt zijn voor mediation of coaching. Er zijn flink wat zaken die voor conflicten zorgen het (online)pesten, het verspreiden van foto's, ruzie langs de lijn of conflicten tussen ouder en kind. Maar ook leerlingen die niet lekker in hun vel zitten, die baat hebben bij een praktisch coachingstraject.  

'Een klasgenoot had een foto van mij rondgestuurd via de klas whats-app groep waar ik niet zo blij mee was. Het is fijn om dit soort gesprekken te voeren met iemand die er helemaal niets mee te maken heeft. ik merkte dat we allebei veel meer vertelden en uiteindelijk begrip kregen voor elkaar.' 

Ik kijk graag in mogelijkheden en wil je graag prikkelen om aan de slag te gaan! We hebben eerst een kennismakingsgesprek. Dat kan bijvoorbeeld ook bij jou thuis zijn of op school.

We gaan in dat gesprek ook kijken wat er precies aan de hand is, we proberen hetgeen waar je mee aan de slag zou willen in kaart te brengen en te benoemen. Het concreet en praktisch maken geeft je inzicht én een goed vertrekpunt.

Daarna gaan we aan de slag!

Wanneer je contact opneemt kunnen we samen kijken wat PROJECT-J voor jou/jullie kan betekenen.

Meestal zullen we in 2-4 gesprekken een heleboel kunnen doen.  

     

Ik ga jullie begeleiden maar het is jouw/ jullie project!

 

-----------------------------------------------

 

            

Hieronder de relevante opleidingen en trainingen die ik heb gedaan:  

HBO Sociaal Juridische Dienstverlening, Vakken criminologie en jeugdstrafrecht aan EUR, Kinder-en oudercoaching (HBO)Tea Adema, Opleiding tot mediator bij Mediation Educatie Centrum (MfN-erkend) , Meldcode Kindermisbruik, Schoolveiligheid (intern bij Halt), Herstelbijeenkomsten organiseren, Ouders aan Zet (JSO), Ouders van tegendraadse jeugd (OTJ) bij JSO, Omgaan met diversiteit, Interculturele communicatie, training radicalisering, diverse trainingen over verslavingsproblematiek o.a.  bij YOUZ


 

                                          

.