Coaching en mediation voor tieners en ouders.


Mediation voor jullie

Je hebt een conflict en de oplossing lijkt ver weg. De stap nemen om het goed te maken is groot. Misschien wil je het zelfs niet toegeven maar eigenlijk zou je willen dat jullie weer op een normale manier met elkaar omgaan.

Mediation kan uitkomst bieden.

Mediation is bijvoorbeeld heel geschikt ingeval van conflicten op school, de sportvereniging, tussen goede vrienden maar ook in familiaire relaties , burenruzie's en grensoverschrijdend/ strafbaar gedrag.

Ik haatte mijn broer! Niet zozeer omdat hij iets verkeerd had gedaan maar mijn ouders trokken hem altijd voor.

Het voelde echt als verraad toen de buren opeens met de andere buren met vakantie gingen.. wat de aanleiding was werd pas duidelijk na de mediation.

Het doel van mediation is dat jullie er samen uitkomen. Ik ben onpartijdig en neutraal. De aard en omvang van het conflict zijn  niet het belangrijkste. Het allerbelangrijkst is  dat alle partijen zich in willen zetten om het conflict op de lossen.  De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Dit proces start met het ondertekenen van  de mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels van mediation en waarover het conflict gaat.

Het is belangrijk dat iedereen zijn verhaal kan doen. Ik ga jullie helpen  om samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. De afspraken die jullie maken om het geschil op te lossen worden als jullie dat willen  op papier gezet. Dat heet de vaststellingsovereenkomst.

Ik werk ook als mediator in conflicten waar alleen volwassenen bij betrokken zijn zoals burenruzies, conflicten in de familiaire sfeer of conflicten op het werk.

Ik heb een MfN gecertificeerde opleiding gevolgd en ben geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Mediators federatie Nederland (MfN). Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging  (NMV) en de Rotterdamse Mediators Associatie (RMA).    

 

Spannend?

 Je kunt vrijblijvend contact opnemen zodat ik meer informatie kan geven over hoe mediation in zijn werk gaat.