Individueel, online, in kleine groepjes of met de hele klas!

Voor iedere schoolgaande tiener is het belangrijk om te leren hoe te leren.
De Ik leer leren training is uitermate geschikt om kinderen voor te bereiden op leertaken vanaf groep 8 en de brugklas. Bij deze training ligt de nadruk niet op wat je leert maar hoe je leert.

Deze training geeft kinderen slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

Ik leer leren is een leuke praktische en interactieve training. Je gaat flink aan de slag!
Het programma bestaat uit 5 themabijeenkomsten:

  • Faalangst en motivatie
  • Leren plannen en organiseren
  • Leren concentreren
  • Het ontdekken van jouw eigen leerstijl
  • Hoe en wat leer je?

Het programma is een groepstraining, maar je tiener kan (onderdelen van) deze training ook individueel volgen.
Ieder onderwerp wordt afgesloten met een eigen leerplan met helpende acties toegesneden op de capaciteiten van je eigen kind.In het werkboek kan je kind altijd terugbladeren naar het actieplan.
De oefeningen, testen, vele tips en trucs bevatten waardevolle informatie om de doelen te ondersteunen en blijven daardoor van waarde.

De Ik leer leren training is erg geschikt om (op maat) te verzorgen op school. Bij de -ik leer leren in de klas-training- zijn werkbladen voor alle cursisten inbegrepen. Een ouder(informatie)avond voorafgaand behoort tot de mogelijkheden.

Deelnemer groep 8 kinderfaculteit Pendrecht: De lessen van juf Kim waren echt leuk. Ik heb zo veel geleerd en ben blij met het werkboek. Ik heb zin in de middelbare!”

Vanaf half februari zal deze training ook online worden aangeboden.