Mediation kan uitkomst bieden als de oplossing voor een conflict ver weg lijkt. . De stap nemen om het goed te maken is groot. Misschien wil je het zelfs niet toegeven maar eigenlijk zou je willen dat jullie weer op een normale manier met elkaar omgaan.

Conflicten waarin ik vaak bemiddel zijn op school, de sportvereniging, tussen goede vrienden maar ook in familiaire relaties , burenruzie’s en grensoverschrijdend/ strafbaar gedrag.

Het voelde echt als verraad toen de buren opeens met de andere buren met vakantie gingen.. wat de aanleiding was werd pas duidelijk toen we met elkaar in gesprek gingen.

Mediation heeft doel dat jullie er samen uitkomen. Ik ben onpartijdig en neutraal. De aard en omvang van het conflict zijn  niet het belangrijkste. Het allerbelangrijkst is  dat alle partijen zich in willen zetten om het conflict op de lossen.  De mediator is de gespreksleider en begeleidt het proces. Dit proces start met het ondertekenen van  de mediationovereenkomst. Daarin staan de spelregels van mediation en waarover het conflict gaat.

Bij mediation is het is belangrijk dat iedereen zijn verhaal kan doen. Ik ga jullie helpen om samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. Ik stel heel veel vragen. De afspraken die jullie maken om het geschil op te lossen worden als jullie dat willen  op papier gezet. Dat heet de vaststellings of slotovereenkomst overeenkomst.

Verschillende mediations

Ik werk vaak als mediator in conflicten waar volwassenen bij betrokken zijn zoals burenruzies, conflicten in de familiaire sfeer of conflicten op het werk. Een van mijn opdrachtgevers is de Gemeente Rotterdam.

Ik heb een MfN gecertificeerde opleiding gevolgd en een verdiepingsopleiding mediation in Strafzaken. Als mediator ben ik aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN). Ik volg intervisie, bij en na-scholing en hou de ontwikkelingen van mijn vak bij door het volgen van lezingen en vakliteratuur. Daarnaast ben ik aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging  (NMV) en ben ik actief (bestuurs)lid bij de Rotterdamse Mediators Associatie (RMA).   

 Je kunt vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie over mediation.